28. 1. 2020  2:05 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zvláštnosti geodetických súradníc a izočiar na trojosovom elipsoide
Název tématu anglicky: Special features of geographic coordinates and isolines on the triaxial ellipsoid
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodetických základov (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je porovnanie zemepisnej siete súradníc na oboch elipsoidoch. Popísať typy súradníc (geodetické, geocentrické a redukované), definovať vlastnosti normál a ortogonalitu geografickej siete podľa typu použitej šírky. Definovať priebeh geografických izočiar na ploche trojosového elipsoidu. Ako sa orientovať na jeho ploche pri neexistencii geodetického poludníka? Vhodne kvantifikovať určené rozdiely od rotačného elipsoidu pre Zem a aký by bol ich dopad na geodetické úlohy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.