8. 12. 2019  14:57 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zvláštnosti geodetických súradníc a izočiar na trojosovom elipsoide
Názov témy anglicky: Special features of geographic coordinates and isolines on the triaxial ellipsoid
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je porovnanie zemepisnej siete súradníc na oboch elipsoidoch. Popísať typy súradníc (geodetické, geocentrické a redukované), definovať vlastnosti normál a ortogonalitu geografickej siete podľa typu použitej šírky. Definovať priebeh geografických izočiar na ploche trojosového elipsoidu. Ako sa orientovať na jeho ploche pri neexistencii geodetického poludníka? Vhodne kvantifikovať určené rozdiely od rotačného elipsoidu pre Zem a aký by bol ich dopad na geodetické úlohy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.