21. 10. 2019  7:22 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie logického programovania a ontológií pri tvorbe rozvrhu
Názov témy anglicky: Logical programming and ontology for timetable system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je preskúmať možnosti využitia technológií sémantického webu a logického programovania pri tvorbe rozvrhu, Navrhnúť štruktúru ontológie zachytávajúcej informácie o samotnom rozvrhu ako aj požiadavky a obmedzenia naň. S využitím logických, inferenčných algoritmov zabezpečiť kontrolu konzitentnosti vytvoreného rozvrhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.