7. 12. 2019  1:56 Ambróz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra Eurovea
Názov témy anglicky: Structural design of reinforced concrete slab of the Eurovea shopping centre
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a vystužiť stropnú dosku budovy. V rámci práce sa v prvok kroku vypracujú varianty riešenia stropnej dosky. Následne pre zvolenú variantu sa analyzuje priebeh ohybových momentov a šmykových síl, na ktoré sa navrhne betonárska výstuž. Výpočet zohľadní rôzne modely. V rámci práce sa vypracuje okrem výkresu tvaru aj výkres betonárskej výstuže stropnej dosky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.