21. 10. 2019  7:35 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie pravidlových systémov pre odhalovanie skrytých informácií v sémantických dátach
Názov témy anglicky: Application of rule-based logical queries for uncovering hidden informationin semantic data
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s princípmi logického programovania a sémantických databáz. Naučiť sa pracovať s so sémantickou databázou Fuseki2 a jej podporou pre pravidlové systémy. Navrhnúť a implementovať aplikáciu, ktorá ilustruje možnosti využitia logického dotazovania a pravidlových systémov pre odhalovanie skrytých informácií v sémantických dátach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.