13. 11. 2019  19:35 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie špeciálnych rezných nástrojov
Názov témy anglicky: Modelling of special cutting tools
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na modelovanie špeciálnych rezných nástrojov v prostredí CAD softvéru. Výsledkom práce bude postup návrhu špeciálnych rotačných rezných nástrojov - fréz - Kužeľové frézy, Sudové frézy, Oválne frézy, Šošovkové frézy. 1 Spôsoby navrhovania rezných nástrojov 2 Špeciálne rezné nástroje 3 Analýza plôch rezných nástrojov 4 Postup modelovania rezných nástrojov v prostredí CAD softvéruObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.