12. 12. 2019  16:40 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Reverzné inžinierstvo rotačných rezných nástrojov
Názov témy anglicky: Reverse engineering of rotary cutting tools
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na reverzné inžinierstvo rotačných rezných nástrojov. V práci bude postup reverzného modelovania. Reverzné inžinierstvo 3D modelu získaného v prostredí CAD/CAM softvéru NumrotoPlus a reverzné inžinierstvo 3D modelu získaného 3D optickým skenovaním. Takto vytvorené modely je možné použiť v prostredí programu Deform3D 1 Reverzné inžinierstvo 2 Analýza plôch rotačných rezných nástrojov 3 Návrh a 3D skenovanie rotačných rezných nástrojov 4 Porovnanie získaných 3D modelov reverzným inžinierstvomObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.