12. 11. 2019  20:28 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM
Názov témy anglicky: Design and simulation of tool production in CAD / CAM
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Abstrakt: Téma sa zaoberá navrhovaním a simuláciou výroby nástrojov v CAD/CAM systémoch. V práci bude uvedený prehľad technológií, ktoré potrebujú navrhnúť a vyrobiť nástroj. Ďalej tu bude navrhovanie nástrojov v CAD. Nevyhnutnou súčasťou výroby nástroja je aj simulácia jeho výroby. Budú tu uvedené simulačné nástroje integrované v rôznych systémoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.