21. 1. 2020  10:38 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technológie výroby vnútorných drážok
Názov témy anglicky: Technology of inner rail production
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Opis: Hlavným cieľom záverečnej práce je zhodnotiť súčasný stav a trendy vývoja v oblasti technológií výroby vnútorných drážok, ozubení ako i opísať technologické pracovisko a využitie CA technológií v tejto oblasti. Takisto môže ísť o pracovisko v reálnych podmienkach výrobného podniku. Úvod 1 Technológie výroby vnútorných drážok 2 Pracovisko pre výrobu vnútorných drážok 3 Zhodnotenie ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.