13. 11. 2019  9:18 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie CA technológií pri návrhu a výrobe vybranej súčiastky
Názov témy anglicky: Utilization of CA technologies in design and production of selected part
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Opis: Hlavným cieľom záverečnej práce je pomocou CA technológií navrhnúť 3D model, navrhnúť spôsoby výroby, vytvoriť technickú dokumentáciu, prípadne vytvoriť prototyp. Študent si môže zvoliť vlastnú súčiastku. Úvod 1 Prehľad CA tchnológií 2 3D CAD modelovanie 3 CAD tvorba výkresovej dokumentácie 4 CAM návrh technológie výroby 5 Zhodnotenie ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.