Oct 24, 2020   8:37 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Výpočet energetických strát vírivými prúdmi
Title of topic in English:
Calculation of eddy current losses
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Vírivé prúdy sú indukované v elektricky vodivých materiáloch, nachádzajúcich sa v blízkosti meniacich sa magnetických polí. V dôsledku elektrického odporu materiálu dochádza k nežiadúcim stratám energie a otepleniu. Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s výpočtom vírivých prúdov a nimi spôsobenými stratami numerickým riešením Maxwellových rovníc pomocou metódy konečných prvkov (MKP). špecifickým problémom bude výpočet strát vírivými prúdmi vo vinutí výkonových transformátorov vyrábaných v BEZ Transformátory, a.s.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-JFI Nuclear and Physical Engineering
B-JFI-FI Physical Engineering
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.