Oct 23, 2020   0:13 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového čipu
Title of topic in English:
Analysis of current distribution through bonding contacts in chips for high power application
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Práca vychádza z aktuálne riešeného problému v SEMIKRON, s.r.o. Konzultantom bude Ing. Ján Halaj a merania prebehnú v laboratóriách SEMIKRON s.r.o. vo Vrbovom pod jeho vedením. Zadanie diplomovej práce: 1. Naštudujte problematiku volt-ampérových charakteristík výkonových diódových modulov a problematiku testovania modulov nárazovým prúdom 2. Vytvorte analytický model náhradnej odporovej siete pre kontakt čipu bondovacím drôtom s viacerými kontaktami na čipe 3. Vykonajte merania na odvodenie parametrov modelu a vypočítajte rozdelenie elektrického prúdu cez čipové kontakty jedného bondovacieho drôtu. 4. Porovnajte výsledky modelu s reálne dosiahnutými výsledkami na diódových čipoch s rôznymi počtami čipových kontaktov na bondovacom drôteLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
I-JFI Nuclear and Physical Engineering
I-JFI-JI Nuclear Engineering
I-JFI Nuclear and Physical EngineeringI-JFI-FI Nuclear and Physical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.