18. 1. 2020  2:46 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojov
Názov témy anglicky: Surfaces analysing on rotary cutting tools
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na analyzovanie funkčných plôch rezných nástrojov. Vytvorenie postupu modelovania plôch na rotačných rezných nástrojoch. Plošné modelovanie - princípy, postupy, parametrické modelovanie. 1 Princíp plošného modelovania 2 Analyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojoch 3 Modelovanie plôchObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.