Nov 18, 2019   4:01 p.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Webové služby komunikujúce s bankovým prostredím podľa smernice PSD2
Title of topic in English: Web services communicating with the banking environment under PSD2
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Oto Haffner, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Oto Haffner, PhD.
Summary: PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2) je nová smernica, ktorú prináša Európska únia. Upravuje platobné služby na vnútornom, európskom, trhu. EÚ touto úpravou chce dosiahnuť najmä zvýšenie ochrany spotrebiteľa, nakoľko sprísňuje bezpečnostné požiadavky pre elektronické platby a zároveň umožňuje poskytovanie nových platobných služieb. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku smernice PSD2 a možnosti integrácie na bankové API. 2. Naštudujte technológiu Node.js a potrebné frameworky. 3. Naštudujte problematiku OpenAPI a potrebných nástrojov na tvorbu REST API. 4. Navrhnite jednotné rozhranie pre komunikáciu s viacerými bankovými API. 5. Navrhnite a implementujte webové služby využiteľné pre rôzne klientske aplikácie. 6. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a použivanie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.