21. 10. 2019  7:45 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Webové služby komunikujúce s bankovým prostredím podľa smernice PSD2
Názov témy anglicky: Web services communicating with the banking environment under PSD2
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Oto Haffner, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Oto Haffner, PhD.
Abstrakt: PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2) je nová smernica, ktorú prináša Európska únia. Upravuje platobné služby na vnútornom, európskom, trhu. EÚ touto úpravou chce dosiahnuť najmä zvýšenie ochrany spotrebiteľa, nakoľko sprísňuje bezpečnostné požiadavky pre elektronické platby a zároveň umožňuje poskytovanie nových platobných služieb. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku smernice PSD2 a možnosti integrácie na bankové API. 2. Naštudujte technológiu Node.js a potrebné frameworky. 3. Naštudujte problematiku OpenAPI a potrebných nástrojov na tvorbu REST API. 4. Navrhnite jednotné rozhranie pre komunikáciu s viacerými bankovými API. 5. Navrhnite a implementujte webové služby využiteľné pre rôzne klientske aplikácie. 6. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a použivanie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.