Nov 13, 2019   7:34 p.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentov
Title of topic in English: Design of web application using web component specification
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Oto Haffner, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Oto Haffner, PhD.
Summary: Webové aplikácie nemali doteraz ucelenú špecifikáciu a tak ich vývoj prebiehal pomocou rôznych knižníc, ktorých výstup nie vždy využíval štandardy. V súčasnosti prehliadače podporujú novú špecifikáciu web components, ktorá zabezpečuje rozhranie pre tvorbu štandardných komponentov pre všetky moderné prehliadače. 1. Naštudujte problematiku web components (Custom Elements, Shadow DOM, ES Modules, HTML Template). 2. Naštudujte a porovnajte frameworky vhodné pre tvorbu web components aj s natívnym API. 3. Vyberte vhodný framework pre realizáciu praktickej časti. 4. Navrhnite a implementujte webovú aplikáciu na báze web components komunikujúcu s REST API. 5. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a používanie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.