9. 12. 2019  22:07 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality
Název tématu anglicky: An innovative form of mobile app for educational purposes using augmented reality
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Oto Haffner, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Oto Haffner, PhD.
Abstrakt: Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality Moderné formy výučby v dnešnej dobe prebiehajú prostredníctvom najnovších informačno-komunikačných technológií. Jednou z nich je práve rozšírená realita. Cieľom bakalárskej práce je implementácia výučbovej aplikácie v rozšírenej realite, ktorá bude zobrazovaná pomocou mobilného zariadenia. Úlohy: 1. Naštudujte špecifiká a vývoj pre rozšírenú realitu (AR). 2. Naštudujte konkrétne frameworky pre tvorbu AR aplikácií a urobte ich porovnanie. 3. Analyzujte existujúce aplikácie s využitím AR pre vzdelávacie účely. 4. Navrhnite a implementujte vzdelávaciu mobilnú aplikáciu v AR. 5. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a používanie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.