Nov 13, 2019   7:37 p.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality
Title of topic in English: An innovative form of mobile app for educational purposes using augmented reality
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Oto Haffner, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Oto Haffner, PhD.
Summary: Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality Moderné formy výučby v dnešnej dobe prebiehajú prostredníctvom najnovších informačno-komunikačných technológií. Jednou z nich je práve rozšírená realita. Cieľom bakalárskej práce je implementácia výučbovej aplikácie v rozšírenej realite, ktorá bude zobrazovaná pomocou mobilného zariadenia. Úlohy: 1. Naštudujte špecifiká a vývoj pre rozšírenú realitu (AR). 2. Naštudujte konkrétne frameworky pre tvorbu AR aplikácií a urobte ich porovnanie. 3. Analyzujte existujúce aplikácie s využitím AR pre vzdelávacie účely. 4. Navrhnite a implementujte vzdelávaciu mobilnú aplikáciu v AR. 5. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a používanie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.