21. 10. 2019  7:51 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality
Názov témy anglicky: An innovative form of mobile app for educational purposes using augmented reality
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Oto Haffner, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Oto Haffner, PhD.
Abstrakt: Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality Moderné formy výučby v dnešnej dobe prebiehajú prostredníctvom najnovších informačno-komunikačných technológií. Jednou z nich je práve rozšírená realita. Cieľom bakalárskej práce je implementácia výučbovej aplikácie v rozšírenej realite, ktorá bude zobrazovaná pomocou mobilného zariadenia. Úlohy: 1. Naštudujte špecifiká a vývoj pre rozšírenú realitu (AR). 2. Naštudujte konkrétne frameworky pre tvorbu AR aplikácií a urobte ich porovnanie. 3. Analyzujte existujúce aplikácie s využitím AR pre vzdelávacie účely. 4. Navrhnite a implementujte vzdelávaciu mobilnú aplikáciu v AR. 5. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a používanie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.