Nov 22, 2019   5:30 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Multi-tenant manažovací systém pre firmy
Title of topic in English: Multi-tenant management system for companies
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Erik Kučera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Erik Kučera, PhD.
Summary: Vývoj multitenant aplikácie na manažovanie užívateľov, kontaktov, klientov, projektov, úloh, dochádzky, objednávok a finančných záležitostí firmy. Do aplikácie bude možne sa jednoducho registrovať (ako firma) a začať ju používať bez žiadnych ďalších dodatočných inštalácii. Backend a frontend aplikácie sú izolované pre možnosť konzistentneho API aj pre mobilne zariadenia. Backend pozostáva z REST API a bude vypracovaný pomocou Laravelu. Frontend bude riešený pomocou Reactu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.