21. 10. 2019  7:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Multi-tenant manažovací systém pre firmy
Názov témy anglicky: Multi-tenant management system for companies
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Erik Kučera, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Erik Kučera, PhD.
Abstrakt: Vývoj multitenant aplikácie na manažovanie užívateľov, kontaktov, klientov, projektov, úloh, dochádzky, objednávok a finančných záležitostí firmy. Do aplikácie bude možne sa jednoducho registrovať (ako firma) a začať ju používať bez žiadnych ďalších dodatočných inštalácii. Backend a frontend aplikácie sú izolované pre možnosť konzistentneho API aj pre mobilne zariadenia. Backend pozostáva z REST API a bude vypracovaný pomocou Laravelu. Frontend bude riešený pomocou Reactu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.