19. 11. 2019  5:33 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Názov témy anglicky: Safety and environmental management of the products in a selected products group
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Abstrakt: Technické predpisy upravujúce označovanie produktov. Technické a normatívne schémy a štandardy pre bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov. Register platných Rozhodnutí Európskej komisie v predmetnej oblasti a príslušné Oznámenia MŽP SR. Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov ako informačný nástroj produktovej politiky. Bezpečnostné, environmentálne a materiálové označovanie využívané vo vybranej komodite.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.