13. 12. 2019  5:38 Lucia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Název tématu anglicky: Safety and environmental management of the products in a selected products group
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Abstrakt: Technické predpisy upravujúce označovanie produktov. Technické a normatívne schémy a štandardy pre bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov. Register platných Rozhodnutí Európskej komisie v predmetnej oblasti a príslušné Oznámenia MŽP SR. Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov ako informačný nástroj produktovej politiky. Bezpečnostné, environmentálne a materiálové označovanie využívané vo vybranej komodite.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.