17. 11. 2019  15:50 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Názov témy anglicky: The readiness of industrial enterprises to implement environmental management systems, occupational health and safety management systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Abstrakt: Technické a právne predpisy upravujúce predmetnú oblasť manažérstva. Súčasné prístupy k problematike systémov manažérstva environmentu a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pripravenosti organizácií na transformáciu nových prístupov pre systémy manažérstva kvality, systémy environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.