24. 9. 2020  22:26 Ľuboš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle
Název tématu anglicky: Alternative technology approaches applied in the current pro-environmentally oriented industry
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Abstrakt:
Technické a právne predpisy upravujúce predmetnú oblasť manažérstva. Požiadavky na nové technológie v oblasti bezpečnosti a environmentu. Možnosti využitia právnych a technických nástrojov na podporu implementácie environmentálne vhodnejších technológií v praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.