19. 1. 2020  5:06 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politiky
Názov témy anglicky: Applying technical eco-labelling schemes in the framework of product policy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Abstrakt: Technické a právne predpisy upravujúce predmetnú oblasť manažérstva. Prístup na základe integrovanej produktovej politiky je všeobecne uznávaný ako potenciálne veľmi účinný spôsob pre riešenie environmentálnej dimenzie produktov. Významnú podpornú úlohu môže zohrávať aplikovanie technických ekolabelingových nástrojov v rámci produktovej politiky a stimuly na udržateľnejšie smerovanie trhu podporovaním ponuky a dopytu na environmentálne vhodnejšie výrobky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.