28. 1. 2020  19:49 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Efektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikou
Název tématu anglicky: Efficient embedded implementation of nonlinear model predictive control of systems with fast dynamics
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Abstrakt: Nelineárne prediktívne riadenie (NMPC - z angl. nonlinear model predictive control) je modernou symbiózou numerickej optimalizácie a teórie spätnoväzbového riadenia, ktorá formuluje úlohu riadenia ako optimalizačný problém s dynamickými ohraničeniami predstavujúcimi reálne obmedzenia daného systému alebo procesu. Optimálny akčný zásah je teda v každom časovom kroku získaný minimalizáciou účelovej funkcie založenej na predikcii vývoja stavu systému pomocou jeho matematického modelu. Aktuálnou výzvou je numericky efektívna realizácia algoritmu NMPC, a to najmä v prípade čoraz žiadanejšej implementácie na lacné vnorené výpočtové platformy ako aj aplikácií s rýchlym vzorkovaním. Predmetom práce je využitie najnovších pokročilých nástrojov nelineárnej optimalizácie pre efektívne riešenie úlohy NMPC. Algoritmus bude naprogramovaný v jazyku python a C/C++ a implementovaný na 32-bitový mikropočítač, a jeho fukčnosť prakticky overená na vybranom laboratórnom systéme s rýchlou dynamikou, t.j. vzorkovaním rádovo v milisekundách.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.