Feb 24, 2020   1:53 p.m. Matej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Efektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikou
Title of topic in English: Efficient embedded implementation of nonlinear model predictive control of systems with fast dynamics
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Descriptive Geometry - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Summary: Nelineárne prediktívne riadenie (NMPC - z angl. nonlinear model predictive control) je modernou symbiózou numerickej optimalizácie a teórie spätnoväzbového riadenia, ktorá formuluje úlohu riadenia ako optimalizačný problém s dynamickými ohraničeniami predstavujúcimi reálne obmedzenia daného systému alebo procesu. Optimálny akčný zásah je teda v každom časovom kroku získaný minimalizáciou účelovej funkcie založenej na predikcii vývoja stavu systému pomocou jeho matematického modelu. Aktuálnou výzvou je numericky efektívna realizácia algoritmu NMPC, a to najmä v prípade čoraz žiadanejšej implementácie na lacné vnorené výpočtové platformy ako aj aplikácií s rýchlym vzorkovaním. Predmetom práce je využitie najnovších pokročilých nástrojov nelineárnej optimalizácie pre efektívne riešenie úlohy NMPC. Algoritmus bude naprogramovaný v jazyku python a C/C++ a implementovaný na 32-bitový mikropočítač, a jeho fukčnosť prakticky overená na vybranom laboratórnom systéme s rýchlou dynamikou, t.j. vzorkovaním rádovo v milisekundách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MPM Mathematical and Computational Modeling

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.