16. 12. 2019  10:41 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskum interakcií na rozhraní spájkovaného spoja keramika/kompozit
Názov témy anglicky: Reasearch of interactions on ceramics/composite soldered joint interface
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zvárania a spájania materiálov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je štúdium a identifikácia reakčných produktov na rozhraniach spájkovaného spoja medzi keramickým a kompozitným materiálom. Teoretická časť práce bude pozostávať z literárneho prehľadu problematiky, návrhu aplikovateľnosti zvolenej kombinácie, návrhu vhodnej spájkovacej zliatiny na uskutočnenie spoja a návrhu technológie spájkovania. Praktická časť práce bude pozostávať z realizácie experimentu a vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.