14. 11. 2019  1:33 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tvrdé spájkovanie ocelí CMT metódou
Názov témy anglicky: CMT brazing of steels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Urminský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zvárania a spájania materiálov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Urminský, PhD.
Abstrakt: Princíp tejto metódy spájania je rovnaký ako pri CMT zváraní. Rozdiel je však v použití prídavného materiálu. Pri tomto spôsobe spájkovania sa používa ako prídavný materiál drôt na báze Cu a jej zliatin, ktorý má podstatne nižšiu teplotu tavenia ako základné materiály a tak dochádza len k roztaveniu prídavného materiálu. Diplomová práca bude pozostávať s literárnej rešerše nových trendov spájkovania oblúkovými metódami. V experimentálnej časti sa práca bude zaoberať voľbou a návrhom vhodných parametrov spájkovania ocele DC01 technológiou CMT. Získané spoje sa budú analyzovať a vyhodnotia sa dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.