7. 4. 2020  0:54 Zoltán
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Výskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energie
Název tématu anglicky: Research of fluxless soldering of metal matrix composites using ultrasonic energy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je výskum ultrazvukového spájkovania kompozitov s kovmi. Teoretická časť práce bude pozostávať z literárneho prehľadu problematiky, návrhu aplikovateľnosti zvolenej kombinácie, návrhu vhodnej spájkovacej zliatiny na uskutočnenie spoja a charakterizácie technológie spájkovania ultrazvukom. Praktická časť práce bude pozostávať z realizácie experimentu a vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.