Mar 29, 2020   3:09 a.m. Miroslav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energie
Title of topic in English: Research of fluxless soldering of metal matrix composites using ultrasonic energy
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Welding and Materials Joining - UVTE MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je výskum ultrazvukového spájkovania kompozitov s kovmi. Teoretická časť práce bude pozostávať z literárneho prehľadu problematiky, návrhu aplikovateľnosti zvolenej kombinácie, návrhu vhodnej spájkovacej zliatiny na uskutočnenie spoja a charakterizácie technológie spájkovania ultrazvukom. Praktická časť práce bude pozostávať z realizácie experimentu a vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ZASM Welding and Joining of Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.