19. 1. 2020  7:55 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zvárania
Názov témy anglicky: Comparison of welding performance by arc welding methods
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Urminský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zvárania a spájania materiálov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Urminský, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je porovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zvárania. Bude sa porovnávať výkon navárania technológiou MIG a MAG. Práca bude obsahovať opis zváracích parametrov a podmienok navárania. Bude sa hodnotiť geometria návarov z hľadiska výkonu navárania, tepelného príkonu, vzniku strát materiálu rozstrekom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.