18. 1. 2020  0:56 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálom
Názov témy anglicky: Analysis of technological possibilities for joining ceramics with composite material
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zvárania a spájania materiálov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať súčasný stav problematiky spájania keramických materiálov s kompozitami. Teoretická časť práce sa bude zaoberať charakterizáciou keramických a kompozitných materiálov a prehľadom technologických možností vytvorenia nerozoberateľných spojov kombinácie keramika/kompozit. Praktická časť práce sa bude zaoberať overením získaných poznatkov vytvorením spoja zvolenou technológiou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.