11. 12. 2019  8:56 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie technológií spájkovania kompozitných a keramických materiálov v praxi
Názov témy anglicky: Application of soldering technologies for composite and ceramic materials joining in practice
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zvárania a spájania materiálov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude charakterizácia priemyselného využitia technológií spájkovania kombinácie keramika/kompozit. Teoretická časť práce sa bude zaoberať rozborom jednotlivých technológií a prídavných materiálov využívaných v praxi. Praktická časť práce sa bude zaoberať overením získaných poznatkov vytvorením spoja zvolenou technológiou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.