Feb 18, 2020   12:03 p.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membrán
Title of topic in English: Solution of 2D hyperbolic equations by FEM with application for vibration of membranes
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Descriptive Geometry - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Summary: Hlavným cieľom je naprogramovať riešenie 2D vlnovej rovnice pomocou MKP s využitím Newmarkovej schémy a riešiť úlohu o kmitaní membrány (napríklad bubnovej). Začne sa riešením Helmholtzovej rovnice, čiže hľadaním vlastných frekvencií a vlastných tvarov, a potom sa prejde na riešenie samotnej časovej úlohy. Správnosť riešenia sa overí na jednoduchších príkladoch, pre ktoré existuje analytické riešenie. Potom sa budú modelovať rôzne zložitejšie kmitania. Pre malé siete sa môžu algoritmy vyladiť v softvéri Mathematica, pri väčšich sietiach však zrejme bude potrebné úlohu riešiť v C++, prípadne inom programovacom jazyku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MPM Mathematical and Computational Modeling

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.