18. 2. 2020  1:29 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciu
Názov témy anglicky: Design of a reinforced earth structure for a highway
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Monika Súľovská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Monika Súľovská, PhD.
Abstrakt: Práca vyžaduje zhodnotenie geologických a hydrogeologických pomerov miesta výstavby, stanovenie vhodného geotechnického modelu, návrh vystuženej horninovej konštrukcie a posúdenie navrhnutého riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.