17. 2. 2020  8:22 Miloslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
Název tématu anglicky: Didactic application to determine the minimal polynomial of a matrix over R, C, Zp.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť didaktickú aplikáciu pre predmet Lineárna algebra 2, ktorá umožní určiť minimálny polynóm matice nad poľami R, C, Zp. Úlohy: 1. Oboznámte sa s problematikou, formulujte teoretické podmienky existencie vlastností minimálneho polynómu. 2. Analyzujte existujúce algoritmy. 3. Implementujte metódu hľadania minimálneho polynómu a pripravte manuál pre používateľov. Literatúra: 1. ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2011. 2. Meyer, Carl D. Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, Philadelphia, 2000. 3. Internetové zdrojeOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FEIB-LA2 Lineárna algebra 2
FEIB-MAT2I Matematika 2