Nov 21, 2019   10:01 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
Title of topic in English: Didactic application to determine the minimal polynomial of a matrix over R, C, Zp.
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Summary: Cieľom práce je vytvoriť didaktickú aplikáciu pre predmet Lineárna algebra 2, ktorá umožní určiť minimálny polynóm matice nad poľami R, C, Zp. Úlohy: 1. Oboznámte sa s problematikou, formulujte teoretické podmienky existencie vlastností minimálneho polynómu. 2. Analyzujte existujúce algoritmy. 3. Implementujte metódu hľadania minimálneho polynómu a pripravte manuál pre používateľov. Literatúra: 1. ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2011. 2. Meyer, Carl D. Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, Philadelphia, 2000. 3. Internetové zdrojeLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FEEITB-LA2 Linear Algebra 2
FEEITB-MAT2I Mathematics 2