21. 10. 2019  6:38 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
Názov témy anglicky: Didactic application to determine the minimal polynomial of a matrix over R, C, Zp.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť didaktickú aplikáciu pre predmet Lineárna algebra 2, ktorá umožní určiť minimálny polynóm matice nad poľami R, C, Zp. Úlohy: 1. Oboznámte sa s problematikou, formulujte teoretické podmienky existencie vlastností minimálneho polynómu. 2. Analyzujte existujúce algoritmy. 3. Implementujte metódu hľadania minimálneho polynómu a pripravte manuál pre používateľov. Literatúra: 1. ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2011. 2. Meyer, Carl D. Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, Philadelphia, 2000. 3. Internetové zdrojeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FEIB-LA2 Lineárna algebra 2
FEIB-MAT2I Matematika 2