15. 12. 2019  3:06 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tok
Názov témy anglicky: Impact of wood treatment on critical heat flux
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na sledovanie vplyvu rôznych úprav povrchu masívneho dreva na kritický tepelný tok pre jeho iniciáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.