24. 1. 2020  8:13 Timotej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Simulácia technologického procesu ťahania v simulačnom programe DEFORM
Název tématu anglicky: Simulation of drawing process in DEFORM simulation software
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Abstrakt: Študent vybraný výťažok s nástrojom bude musieť namodelovať CAD programe, a potom z toho vytvoriť hotový model. Následne vytvorí modelový nástroj pomocou ktorého bude simulovať proces ťahania, podľa zistených reálnych technologických parametrov. Výsledkom bude porovnanie reálneho výťažku s výťažkom získaným v simulačnom programe DEFORM. 1 Technológia ťahania, princíp a využitie 2 Využitie CAD programov pri tvorbe tvárniacich nástrojov 3 Počítačová simulácia ťahania v programe DEFORM 4 Výsledky získané počítačovou simuláciouOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.