Jan 25, 2020   3:42 a.m. Gejza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Simulácia technologického procesu ťahania v simulačnom programe DEFORM
Title of topic in English: Simulation of drawing process in DEFORM simulation software
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Summary: Študent vybraný výťažok s nástrojom bude musieť namodelovať CAD programe, a potom z toho vytvoriť hotový model. Následne vytvorí modelový nástroj pomocou ktorého bude simulovať proces ťahania, podľa zistených reálnych technologických parametrov. Výsledkom bude porovnanie reálneho výťažku s výťažkom získaným v simulačnom programe DEFORM. 1 Technológia ťahania, princíp a využitie 2 Využitie CAD programov pri tvorbe tvárniacich nástrojov 3 Počítačová simulácia ťahania v programe DEFORM 4 Výsledky získané počítačovou simuláciouLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.