15. 12. 2019  3:25 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Simulácia technologického procesu ťahania v simulačnom programe DEFORM
Názov témy anglicky: Simulation of drawing process in DEFORM simulation software
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Abstrakt: Študent vybraný výťažok s nástrojom bude musieť namodelovať CAD programe, a potom z toho vytvoriť hotový model. Následne vytvorí modelový nástroj pomocou ktorého bude simulovať proces ťahania, podľa zistených reálnych technologických parametrov. Výsledkom bude porovnanie reálneho výťažku s výťažkom získaným v simulačnom programe DEFORM. 1 Technológia ťahania, princíp a využitie 2 Využitie CAD programov pri tvorbe tvárniacich nástrojov 3 Počítačová simulácia ťahania v programe DEFORM 4 Výsledky získané počítačovou simuláciouObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.