17. 11. 2019  0:45 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácie
Názov témy anglicky: Study of process parameters influence at seamless tubes drawing with aid of numerical simulation
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Abstrakt: Študent bude simulovať proces prievlačného ťahania rúr, podľa zistených konkrétnych rozmerov a technologických parametrov. Následne bude niektoré technologické parametre meniť, aby sa zistil vplyv daného parametru na proces prievlačného ťahania. V prvej a druhej kapitole urobí rozbor ťahania rúr z pohľadu teórie a technológie, a následne z pohľadu možností na simuláciu daných procesov. Výsledkom bude zhodnotenie ako vplývajú dané technologické parametre na proces prievlačného ťahania rúr. miesto vypracovania: UVTE, MTF STU so sídlom v Trnave 1. Teoretický rozbor ťahania bezšvových rúr 2. FEM simulácia procesu ťahania rúr 3. Numerická simulácia prievlačného ťahania rúr konkrétnych rozmerov s podporou simulačného softvéru 4. Zhodnotenie výsledkov simuláciíObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.