14. 11. 2019  20:22 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Priehradový väzník na rozpätie 80m
Názov témy anglicky: Priehradový väzník na rozpätie 80m
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Abstrakt: Riešenie 3 variantných riešení priehradového väzníka na rozpätie min. 80m. Zaťaženie a kombinácie zaťaženia. Tvar priečneho rezu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.