13. 12. 2019  6:23 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh železničného mosta cez rieku Váh
Názov témy anglicky: Návrh železničného mosta cez rieku Váh
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Abstrakt: Vypracovanie dvoch variant nosných oceľových konštrukcií železničného mosta cez rieku Váh pri Strečne. Pri návrhu je potrebné vychádzať z existujúceho umiestnenia konštrukcie a je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky charakteristické pre tieto typy objektov. Podrobnejšie bude riešený variant, ktorý bude vybraný po konzultáciách s vedúcim diplomovej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.