23. 9. 2020  10:49 Zdenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Hustota a viskozita moderných kvapalných hnojív
Název tématu anglicky:
Density and viscosity of recent liquid fertilizers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Abstrakt:
Moderné kvapalné hnojivá používané pre hydropóniu sú vysokokoncentrované roztoky. Pre ich aplikáciu v priemyselnom meradle (napr. kvapkovým spôsobom) je veľmi dôležité poznať fyzikálno-chemické vlastnosti vodným roztokov týchto hnojív. Jedným z týchto parametrov je kinematická a dynamická viskozita. Práca sa bude zaoberať meraním viskozity vybraných kvapalných hnojív (hustota je potrební pre výpočet viskozity z nameraných údajov).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPTN434T1_4B Telesná výchova
FCHPT43403_4B Telesná výchova