Dec 11, 2019   10:42 p.m. Hilda
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hustota a viskozita moderných kvapalných hnojív
Title of topic in English: Density and viscosity of recent liquid fertilizers
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Summary: Moderné kvapalné hnojivá používané pre hydropóniu sú vysokokoncentrované roztoky. Pre ich aplikáciu v priemyselnom meradle (napr. kvapkovým spôsobom) je veľmi dôležité poznať fyzikálno-chemické vlastnosti vodným roztokov týchto hnojív. Jedným z týchto parametrov je kinematická a dynamická viskozita. Práca sa bude zaoberať meraním viskozity vybraných kvapalných hnojív (hustota je potrební pre výpočet viskozity z nameraných údajov).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFTN434T1_4B Physical education
FCFT43403_4B Physical education