25. 10. 2020  2:40 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Hustota a viskozita moderných kvapalných hnojív
Názov témy anglicky:
Density and viscosity of recent liquid fertilizers
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Abstrakt: Moderné kvapalné hnojivá používané pre hydropóniu sú vysokokoncentrované roztoky. Pre ich aplikáciu v priemyselnom meradle (napr. kvapkovým spôsobom) je veľmi dôležité poznať fyzikálno-chemické vlastnosti vodným roztokov týchto hnojív. Jedným z týchto parametrov je kinematická a dynamická viskozita. Práca sa bude zaoberať meraním viskozity vybraných kvapalných hnojív (hustota je potrební pre výpočet viskozity z nameraných údajov).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FCHPTN434T1_4B Telesná výchova
FCHPT43403_4B Telesná výchova